Zamówienie publiczne - szczegóły

Zakup aparatury medycznej do diagnostyki i terapii pacjentów w związku z epidemią COVID-19. Zakup aparatu EEG

Numer: EZ/215/83/2020

Data składania ofert: 2020-12-21

Data otwarcia ofert: 2020-12-21

krosnomed.ezamawiajacy.pl/pn/krosnomed/demand/notice/public/20753/details


 Załączniki: