Zamówienie publiczne - szczegóły

zakup wraz z dostawą płynów do dializ na potrzeby Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz opatrunków specjalistycznych, żeli do defibrylacji i systemów terapeutycznych

Numer: EZ/215/82/2020

Data składania ofert: 2020-12-30

Data otwarcia ofert: 2020-12-30

 https://krosnomed.ezamawiajacy.pl/pn/krosnomed/demand/notice/public/20783/details


 Załączniki: