Zamówienie publiczne - szczegóły

zakup i dostawa obłożeń operacyjnych

Numer: EZ/215/90/2020

Data składania ofert: 2021-01-29

Data otwarcia ofert: 2021-01-29

krosnomed.ezamawiajacy.pl/react/my-procedure/2/25980 

Ze względu na zmianę platformy zakupowej od dnia 13.02.2021r. wszelką korespondencję do postępowania EZ/215/90/2020 zakup i dostawa obłożeń operacyjnych należy kierować pod adres: sezam.szpital@krosno.med.pl


 Załączniki: