Zamówienie publiczne - szczegóły

Odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów z Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie

Numer: EZ/215/86/2020

Data składania ofert: 2021-02-18

Data otwarcia ofert: 2021-02-18

 https://krosnomed.ezamawiajacy.pl/pn/krosnomed/demand/notice/public/21346/details

NOWY TERMIN SKŁADANIA OFERT: 18.02.2021 godz. 10:00

NOWY TERMIN OTWARCIA OFERT: 18.02.2021 godz. 10:15

 

portal.smartpzp.pl/pcmrzeszow/public/postepowanie

 

W dniu 12.02.2021 dokonano zmiany platformy, na której prowadzone jest postępowanie. 

Prawidłowy link powyżej 


 Załączniki:
zawiadomienie o unieważnieniu postępowania