Zamówienie publiczne - szczegóły

Zakup i dostawa ambulansu transportowego A-2 ( 2 szt)

Numer: EZ/215/92/2020

Data składania ofert: 2021-03-05

Data otwarcia ofert: 2021-03-05

portal.smartpzp.pl/pcmrzeszow/public/postepowanie

 

W dniu 12.02.2021 dokonano zmiany platformy, na której prowadzone jest postępowanie. Prawidłowy link powżyej.


 Załączniki: