Zamówienie publiczne - szczegóły

zakup i dostawa preparatów dezynfekcyjnych

Numer: EZ/215/93/2020

Data składania ofert: 2021-02-05

Data otwarcia ofert: 2021-02-05

krosnomed.ezamawiajacy.pl/react/my-procedure/2/26564 

Ze wzglÄ™du na zmianÄ™ platformy zakupowej od dnia 13.02.2021r. wszelkÄ… korespondencjÄ™ do postÄ™powania EZ/215/93/2020 zakup i dostawapreparatów dezynfekcyjnych należy kierować pod adres: sezam.szpital@krosno.med.pl


 Załączniki: