Zamówienie publiczne - szczegóły

Zakup wraz z dostawą materiałów chirurgicznych dla bloku operacyjnego.

Numer: EZ/214/6/2021

Data składania ofert: 2021-02-25

Data otwarcia ofert: 2021-02-25

portal.smartpzp.pl/pcmrzeszow/public/postepowanie


 Załączniki: