Zamówienie publiczne - szczegóły

Zakup wraz z dostawą albumin i produktów leczniczych stosowanych w ramach Programu Lekowego

Numer: EZ/215/4/2021

Data składania ofert: 2021-03-12

Data otwarcia ofert: 2021-03-12

 https://portal.smartpzp.pl/pcmrzeszow/public/postepowanie?postepowanie=13560312


 Załączniki: