Zamówienie publiczne - szczegóły

Zakup wraz z dostawą okulistycznych obłożeń jednorazowych dla potrzeb Oddziału Okulistycznego

Numer: EZ/214/10/2021

Data składania ofert: 2021-03-09

Data otwarcia ofert: 2021-03-09

portal.smartpzp.pl/pcmrzeszow/public/postepowanie


 Załączniki: