Zamówienie publiczne - szczegóły

Dostawa optyk i światłowodów do zabiegów endoskopowych laryngologicznych

Numer: EZ/214/11/2021

Data składania ofert: 2021-03-10

Data otwarcia ofert: 2021-03-10

portal.smartpzp.pl/pcmrzeszow/public/postepowanie


 Załączniki: