Zamówienie publiczne - szczegóły

Zakup wraz z dostawą produktów leczniczych, w tym stosowanych w ramach Programu Lekowego I

Numer: EZ/215/2/2021

Data składania ofert: 2021-04-06

Data otwarcia ofert: 2021-04-06

 portal.smartpzp.pl/pcmrzeszow/public/postepowanie


 Załączniki: