Zamówienie publiczne - szczegóły

Zakup wraz z dostawą materiałów do utrzymania stacji uzdatniania wody w szpitalu oraz do czyszczenia instalacji kanalizacji

Numer: EZ/214/17/2021

Data składania ofert: 2021-03-15

Data otwarcia ofert: 2021-03-15

portal.smartpzp.pl/pcmrzeszow/public/postepowanie


 Załączniki: