Zamówienie publiczne - szczegóły

zakup wraz z dostawą urządzeń do resynchronizacji pracy serca (kardiowertery – defibrylatory, stymulatory resynchronizujące)

Numer: EZ/215/1/2021

Data składania ofert: 2021-04-16

Data otwarcia ofert: 2021-04-16

 https://portal.smartpzp.pl/pcmrzeszow/public/postepowanie?postepowanie=13867784


 Załączniki: