Zamówienie publiczne - szczegóły

Naprawa zestawu kamery laparoskopowej oraz głowicy kamery

Numer: EZ/214/18/2021

Data składania ofert: 2021-03-25

Data otwarcia ofert: 2021-03-25

portal.smartpzp.pl/pcmrzeszow/public/postepowanie


 Załączniki: