Zamówienie publiczne - szczegóły

Zakup wraz z dostawą wózków do monitora funkcji życiowych dla sal Covidowych na potrzeby Oddziału Wewnętrznego

Numer: EZ/214/19/2021

Data składania ofert: 2021-03-26

Data otwarcia ofert: 2021-03-26

portal.smartpzp.pl/pcmrzeszow/public/postepowanie

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA/OTWARCIA OFERT


 Załączniki: