Zamówienie publiczne - szczegóły

Przedmiotem zamówienia jest odbiór, transport i unieszkodliwianie lub przekazanie do zagospodarowania do z odpadów z Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie, których szczegółowy opis zawiera zał. nr 2 do SIWZ

Numer: EZ/215/7/2021

Data składania ofert: 2021-03-26

Data otwarcia ofert: 2021-03-26

 portal.smartpzp.pl/pcmrzeszow/public/postepowanie


 Załączniki: