Zamówienie publiczne - szczegóły

zakup i dostawa pieczywa, wody, warzyw

Numer: EZ/215/10/2021

Data składania ofert: 2021-04-01

Data otwarcia ofert: 2021-04-01

portal.smartpzp.pl/pcmrzeszow/public/postepowanie 


 Załączniki: