Zamówienie publiczne - szczegóły

Zakup wraz z dostawą opraw i uchwytów oświetleniowych

Numer: EZ/214/14/2021

Data składania ofert: 2021-04-02

Data otwarcia ofert: 2021-04-02

portal.smartpzp.pl/pcmrzeszow/public/postepowanie

Zmiana terminu składania ofert


 Załączniki: