Zamówienie publiczne - szczegóły

Usługa przeglądu stacji demineralizacji wody na bloku operacyjnym

Numer: EZ/214/22/2021

Data składania ofert: 2021-04-01

Data otwarcia ofert: 2021-04-01

portal.smartpzp.pl/pcmrzeszow/public/postepowanie


 Załączniki: