Zamówienie publiczne - szczegóły

Zakup wraz z dostawą materiałów chirurgicznych dla potrzeb bloku operacyjnego

Numer: EZ/214/23/2021

Data składania ofert: 2021-04-02

Data otwarcia ofert: 2021-04-02

portal.smartpzp.pl/pcmrzeszow/public/postepowanie


 Załączniki: