Zamówienie publiczne - szczegóły

Usługa monitorowania procesów w zakresie gospodarki materiałowej na Magazynach GM w systemie HIS Szpitala.

Numer: EZ/214/30/2021

Data składania ofert: 2021-04-07

Data otwarcia ofert: 2021-04-07

portal.smartpzp.pl/pcmrzeszow/public/postepowanie


 Załączniki: