Zamówienie publiczne - szczegóły

Zakup wraz z dostawą testów paskowych i płynu płuczącego do stosowania śródocznego.

Numer: EZ/214/26/2021

Data składania ofert: 2021-04-08

Data otwarcia ofert: 2021-04-08

portal.smartpzp.pl/pcmrzeszow/public/postepowanie


 Załączniki: