Zamówienie publiczne - szczegóły

Zakup i dostawa osprzętu do zabiegów chirurgicznych na Blok Operacyjny I

Numer: EZ/215/11/2021

Data składania ofert: 2021-04-28

Data otwarcia ofert: 2021-04-28

 portal.smartpzp.pl/pcmrzeszow/public/postepowanie


 Załączniki: