Zamówienie publiczne - szczegóły

zakup wraz z dostawą produktów leczniczych, żywienia dojelitowego i pozajelitowego, środków kontrastowych, preparatów okulistycznych, mleka zastępczego, opatrunków specjalistycznych, żeli do USG, szczepionek, materiałów medycznych, substancji stosowanych w recepturze.

Numer: EZ/215/13/2021

Data składania ofert: 2021-05-28

Data otwarcia ofert: 2021-05-28

 portal.smartpzp.pl/pcmrzeszow/public/postepowanie


 Załączniki: