Zamówienie publiczne - szczegóły

Odbiór, transport i unieszkodliwianie lub przekazanie do zagospodarowanie odpadów z Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie II

Numer: EZ/215/15/2021

Data składania ofert: 2021-04-20

Data otwarcia ofert: 2021-04-20

 portal.smartpzp.pl/pcmrzeszow/public/postepowanie


 Załączniki: