Zamówienie publiczne - szczegóły

Zakup wraz z dostawą materiałów na remont podestu przy wejściu bocznym do budynku "D" oraz na remont chodnika

Numer: EZ/214/32/2021

Data składania ofert: 2021-04-20

Data otwarcia ofert: 2021-04-20

portal.smartpzp.pl/pcmrzeszow/public/postepowanie


 Załączniki: