Zamówienie publiczne - szczegóły

Zakup i dostawa obwodów dwuramiennych do respiratora Philips Respironics

Numer: EZ/214/38/2021

Data składania ofert: 2021-04-20

Data otwarcia ofert: 2021-04-20

portal.smartpzp.pl/pcmrzeszow/public/postepowanie


 Załączniki: