Zamówienie publiczne - szczegóły

Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania - Przebudowa terenu zewnętrznego wraz z wejściami ewakuacyjnymi z budynku Oddziału Opieki Paliatywnej przy ul. Grodzkiej, zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik nr 8 do specyfikacji warunków zamówienia w postępowaniu nr EZ/214/37/2021.

Numer: EZ/214/37/2021

Data składania ofert: 2021-04-29

Data otwarcia ofert: 2021-04-29

portal.smartpzp.pl/pcmrzeszow/public/postepowanie

Zmiana terminu składania ofert


 Załączniki: