Zamówienie publiczne - szczegóły

Zakup i dostawa obwodów dwuramiennych do respiratora Philips Respironics

Numer: EZ/214/45/2021

Data składania ofert: 2021-04-27

Data otwarcia ofert: 2021-04-27

portal.smartpzp.pl/pcmrzeszow/public/postepowanie


 Załączniki: