Zamówienie publiczne - szczegóły

Usługa opieki serwisowej AMMS, Infomedica, Bank Krwi.

Numer: EZ/214/43/2021

Data składania ofert: 2021-04-29

Data otwarcia ofert: 2021-04-29

portal.smartpzp.pl/pcmrzeszow/public/postepowanie


 Załączniki: