Zamówienie publiczne - szczegóły

Wykonanie remontu dachu na budynku Stacji Trafo i Agregatowni przy ul. Grodzkiej

Numer: EZ/214/7/2021

Data składania ofert: 2021-04-30

Data otwarcia ofert: 2021-04-30

portal.smartpzp.pl/pcmrzeszow/public/postepowanie


 Załączniki: