Zamówienie publiczne - szczegóły

Zakup i dostawa wózków na worki na odpady

Numer: EZ/214/48/2021

Data składania ofert: 2021-04-30

Data otwarcia ofert: 2021-04-30

portal.smartpzp.pl/pcmrzeszow/public/postepowanie


 Załączniki: