Zamówienie publiczne - szczegóły

zakup wraz z dostawą jednorazowych sond do cyklolaserokoagulacji wraz z dzierżawą lasera mikropulsowego

Numer: EZ/215/19/2021

Data składania ofert: 2021-05-06

Data otwarcia ofert: 2021-05-06

portal.smartpzp.pl/pcmrzeszow/public/postepowanie 


 Załączniki: