Zamówienie publiczne - szczegóły

Zakup wraz z dostawą laptopów oraz punktów dostępowych Wi-Fi

Numer: EZ/214/50/2021

Data składania ofert: 2021-05-05

Data otwarcia ofert: 2021-05-05

portal.smartpzp.pl/pcmrzeszow/public/postepowanie


 Załączniki: