Zamówienie publiczne - szczegóły

Zakup i dostawa mebli dla jednostek organizacyjnych Szpitala

Numer: EZ/214/41/2021

Data składania ofert: 2021-05-06

Data otwarcia ofert: 2021-05-06

portal.smartpzp.pl/pcmrzeszow/public/postepowanie


 Załączniki: