Zamówienie publiczne - szczegóły

Zakup wraz z dostawą (sukcesywną) sprzętu jednorazowego do laboratorium

Numer: EZ/214/53/2021

Data składania ofert: 2021-05-14

Data otwarcia ofert: 2021-05-14

portal.smartpzp.pl/pcmrzeszow/public/postepowanie


 Załączniki: