Zamówienie publiczne - szczegóły

Sukcesywna dostawa testów biologicznych do kontroli procesów sterylizacji parą wodną

Numer: EZ/214/52/2021

Data składania ofert: 2021-05-14

Data otwarcia ofert: 2021-05-14

portal.smartpzp.pl/pcmrzeszow/public/postepowanie


 Załączniki: