Zamówienie publiczne - szczegóły

Wyłonienie Inżyniera Kontraktu do realizacji projektu „Poprawa dostępności do świadczeń medycznych poprzez modernizację i rozwój e-usług w Wojewódzkim Szpitalu Podkarpackim im. Jana Pawła II w Krośnie

Numer: EZ/215/22/2021

Data składania ofert: 2021-06-02

Data otwarcia ofert: 2021-06-02

 https://portal.smartpzp.pl/pcmrzeszow/public/postepowanie?postepowanie=15923172

Postępowanie w dniu 28.05.2021r. zostało unieważnione.


 Załączniki: