Zamówienie publiczne - szczegóły

Wykonanie fragmentu nawierzchni asfaltowej przy wejściu bocznym do budynku "D" Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie przy ul. Korczyńskiej.

Numer: EZ/214/68/2021

Data składania ofert: 2021-05-25

Data otwarcia ofert: 2021-05-25

portal.smartpzp.pl/pcmrzeszow/public/postepowanie


 Załączniki: