Zamówienie publiczne - szczegóły

Zakup wraz z dostawą (sukcesywną) sprzętu jednorazowego do laboratorium II

Numer: EZ/214/71/2021

Data składania ofert: 2021-06-09

Data otwarcia ofert: 2021-06-09

portal.smartpzp.pl/pcmrzeszow/public/postepowanie


 Załączniki: