Zamówienie publiczne - szczegóły

Zakup wraz z dostawą materiałów opatrunkowych i opatrunków specjalistycznych

Numer: EZ/215/24/2021

Data składania ofert: 2021-07-01

Data otwarcia ofert: 2021-07-01

 https://portal.smartpzp.pl/pcmrzeszow/public/postepowanie?postepowanie=15921901


 Załączniki: