Zamówienie publiczne - szczegóły

zakup wraz z dostawą testów do wykrywania SARS-CoV-2

Numer: EZ/215/26/2021

Data składania ofert: 2021-06-08

Data otwarcia ofert: 2021-06-08

portal.smartpzp.pl/pcmrzeszow/public/postepowanie 


 Załączniki: