Zamówienie publiczne - szczegóły

Wykonanie koncepcji projektowej przebudowy układu drogowego wraz z opracowaniem organizacji ruchu

Numer: EZ/214/73/2021

Data składania ofert: 2021-06-08

Data otwarcia ofert: 2021-06-08

portal.smartpzp.pl/pcmrzeszow/public/postepowanie


 Załączniki: