Zamówienie publiczne - szczegóły

zakup wraz z dostawą leków stosowanych w ramach Programów Lekowych II

Numer: EZ/215/25/2021

Data składania ofert: 2021-07-15

Data otwarcia ofert: 2021-07-15

 https://portal.smartpzp.pl/pcmrzeszow/public/postepowanie?postepowanie=16062775


 Załączniki: