Zamówienie publiczne - szczegóły

Zakup wraz z dostawą jednorazowych opakowań i naczyń kuchennych - biodegradowalnych

Numer: EZ/214/75/2021

Data składania ofert: 2021-06-15

Data otwarcia ofert: 2021-06-15

portal.smartpzp.pl/pcmrzeszow/public/postepowanie


 Załączniki: