Zamówienie publiczne - szczegóły

Usługa demontażu nieczynnej wentylacji mechanicznej wyciągowej na dachu Budynku H

Numer: EZ/214/81/2021

Data składania ofert: 2021-06-28

Data otwarcia ofert: 2021-06-28

portal.smartpzp.pl/pcmrzeszow/public/postepowanie


 Załączniki: