Zamówienie publiczne - szczegóły

Usługa świadczenia nadzoru autorskiego i serwisu nad oprogramowaniem AnalizyPro i Dashboard GM_Monitor produkcji BMM Sp. z o.o.

Numer: EZ/214/83/2021

Data składania ofert: 2021-06-24

Data otwarcia ofert: 2021-06-24

portal.smartpzp.pl/pcmrzeszow/public/postepowanie


 Załączniki: