Zamówienie publiczne - szczegóły

Dostawa części zamiennych do naprawy silnika agregatu kogeneracyjnego.

Numer: EZ/214/90/2021

Data składania ofert: 2021-07-09

Data otwarcia ofert: 2021-07-09

portal.smartpzp.pl/pcmrzeszow/public/postepowanie


 Załączniki: