Zamówienie publiczne - szczegóły

Zakup wraz z dostawą odzieży dla ratowników medycznych, kierowców i mechaników

Numer: EZ/214/69/2021

Data składania ofert: 2021-07-16

Data otwarcia ofert: 2021-07-16

portal.smartpzp.pl/pcmrzeszow/public/postepowanie


 Załączniki: