Zamówienie publiczne - szczegóły

Wykonanie aktualizacji Instrukcji Operacyjnej Lądowiska i Planu Ratowniczego zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego.

Numer: EZ/214/88/2021

Data składania ofert: 2021-07-15

Data otwarcia ofert: 2021-07-15

portal.smartpzp.pl/pcmrzeszow/public/postepowanie


 Załączniki: